Lehrer/-innen – Liste

fotoMag.a ASCHAUER Birgit
Fächer: GSK, ME
e-Mail: birgit.aschauer@brg14.at
fotoMag.a AUMANN Claudia
Fächer: BIUK, CH, PH
Kustodiat: BIUK
VWA-Team
e-Mail: claudia.aumann@brg14.at
fotoMag.a AVALOS ORTIZ Roswitha
Fächer: M,PH
VWA-Team
e-Mail: roswitha.avalos-ortiz@brg14.at
fotoDir.in Mag.a BEHOUN Ursula
Direktion
Fächer: GWK, BSPM
e-Mail: ursula.behoun@brg14.at
fotoMag.a BERGER Veronika
Fächer: F, D
Peer-Coach
e-Mail: veronika.berger@brg14.at
fotoMag.a BILLINGER Theresa
Fächer: GWK, E
e-Mail: theresa.billinger@brg14.at
fotoMag.a BUCHNER Beatrix
Fächer: BIUK, PH, CH
Bibliothekarin
e-Mail: beatrix.buchner@brg14.at
fotoMag.a CECH Lisa-Sophie
Fächer: BSPM, GZ, M
e-Mail: lisa-sophie.cech@brg14.at
fotoMag.a DIEM Sophie
Fächer: E, M
e-Mail: sophie.diem@brg14.at
fotoMag. DIENSTL Benedikt
Fächer: GSK, PUP, BSPK
e-Mail: benedikt.dienstl@brg14.at
fotoMag.a DIESENBERGER Martina
Fächer: GWK, F
e-Mail: martina.diesenberger@brg14.at
fotoMag. Dr. DUBSKI Rainald
Fächer: GSK, GWK
Bibliothekar
e-Mail: rainald.dubski@brg14.at
fotoMag. Dr. EBERHARD Erik
Fächer: GSK, D
e-Mail: erik.eberhard@brg14.at
fotoMag.a EDER Petra
Fächer: BE, WE
Kustodiat: BE
e-Mail: petra.eder@brg14.at
fotoMag.a ELSAYED Safia
Fach: Islam. Religion
fotoMag.a ERTL Andrea
Fächer: M, GZ, GSK, INF
e-Mail: andrea.ertl@brg14.at
fotoMag.a ESTL Astrid
Sabbatical
e-Mail: astrid.estl@brg14.at
fotoMag.a FELBER Waltraud
Fächer: PH, BIUK, CH
e-Mail: waltraud.felber@brg14.at
fotoMag.a FISKEN Franziska
Fächer: Native Teacher
e-Mail: franziska.fisken@brg14.at
fotoMag.a FORSTER Daniela
Fächer: GWK, D
Theater der Jugend - Referentin, PV
e-Mail: daniela.forster@brg14.at
fotoMMag.a FRÖWIS Andrea
Fächer: M, GZ, GWK, PUP
Kustodiat: GWK
SGA
e-Mail: andrea.froewis@brg14.at

fotoMag.a GAKSCH Maria
Fächer: F, GSK, F-Olympiade
Schüler/-innenfonds
e-Mail: maria.gaksch@brg14.at
fotoMag.a GAMEL Christine
Sabbatical
e-Mail: christine.gamel@brg14.at
fotoMag.a GASPERINI Roberta
Fach: I
e-Mail: roberta.gasperini@brg14.at
fotoMag.a GERM Andrea
Karenz
e-Mail: andrea.germ@brg14.at
fotoMag.a GILLESBERGER Theresa
Fächer: RK, PUP, Ethik
e-Mail: theresa.gillesberger@brg14.at
fotoMag.a GRAHOFER-KARKA Annemarie
Fächer: RK
PV
e-Mail: annemarie.grahofer-karka@brg14.at
fotoMag.a HADINGER-JANK Maria
Fächer: RK
e-Mail: maria.hadinger-jank@brg14.at
fotoMag.a HANSAL Margit
Fächer: E, L, BIST
e-Mail: margit.hansal@brg14.at
fotoMag.a HARRINGER Lena
Fächer: BIUK, M
e-Mail: lenamaria.harringer@brg14.at
fotoMag.a HELL Magdalena
Fächer: I, S
e-Mail: magdalena.hell@brg14.at
fotoMag. HELLMICH Georg
Karenz
fotoMag. HERNSTORFER Matthias
Fächer: M, PUP
e-Mail: matthias.hernstorfer@brg14.at
fotoMag.a HÖLZL Marlene
Fächer: BIUK, E
e-Mail: marlene.hoelzl@brg14.at
fotoMag.a IRBINGER Mariam
Fächer: Native Teacher
e-Mail: mariam.irbinger@brg14.at
fotoMag. JANSCH Philipp
Fächer: GSK, BSPK
e-Mail: philipp.jansch@brg14.at
fotoMMag.a JANZ Manuela
Fächer: BE, TEX
e-Mail: manuela.janz@brg14.at
fotoMag.a JOOSS Heike
Fächer: WET, BE
e-Mail: heike.jooss@brg14.at
fotoMag. JORDAN Daniel
Fächer: Native Teacher
e-Mail: daniel.jordan@brg14.at
fotoMag.a KARIGL Hermine
Fächer: BE, GSK
e-Mail: hermine.karigl@brg14.at
fotoMag.a KIRCHWEGER Hildegard
Fächer: M, CH
Brandschutzbeauftragte, Strahlenschutzbeauftragte
e-Mail: hildegard.kirchweger@brg14.at
fotoMag.a KLEIN-SOUKOP Marguerite
Fächer: BIUK
e-Mail: marguerite.klein-soukop@brg14.at
fotoMag.a KOLLER-DUBSKI Alexandra
Fächer: E, RK
PV
e-Mail: alexandra.koller@brg14.at
fotoMag.a KONZETT Ingrid
Fächer: E, D
e-Mail: ingrid.konzett@brg14.at
fotoMag.a KOPESZKI Sylvia
Fächer: D, GWK
Lesetrainerin
e-Mail: sylvia.kopeszki@brg14.at
fotoMag.a KOPPENSTEINER Isabella
Fächer: E, F
e-Mail: isabella.koppensteiner@brg14.at
fotoMag.a KRAMLOVSKY Beate
Fächer: E, F
e-Mail: beate.kramlovsky@brg14.at
fotoMag.a KREITER Katharina
Fächer: I, E
e-Mail: katharina.kreiter@brg14.at
fotoMag.a LANZ Martina
Fächer: D, PUP, Peer-Coach
Leitung Nachmittagsbetreuung
e-Mail: martina.lanz@brg14.at
fotoMag.a LEITNER Valentina
Fächer: CH
e-Mail: valentina.leitner@brg14.at
fotoMag.a LITSCHAUER Andrea
Fächer: E, F
e-Mail: andrea.litschauer@brg14.at
fotoMag.a MARSCHKE Renate
Fächer: BIUK
e-Mail: renate.marschke@brg14.at
fotoMELLING William
Fächer: Native Teacher
e-Mail: william.melling@brg14.at
fotoMag.a MITTELMAYER Janine
Fächer: D, GSK
VWA-Team
e-Mail: janine.mittelmayer@brg14.at
fotoMag. MITTENDORFER Michael
Fächer: M, GZ, PH
PV
e-Mail: michael.mittendorfer@brg14.at
fotoMag. MITTERHUEMER Gregor
Fächer: BSPK, E
e-Mail: gregor.mitterhuemer@brg14.at
fotoMag. MOSER Karl
Fächer: CH, PH
Kustodiat: CH
e-Mail: karl.moser@brg14.at
fotoMag. MULALIC Aldin
Fächer: GWK, GSK
e-Mail: aldin.mulalic@brg14.at
fotoMag.a MÜLLER Barbara
Fächer: D, GSK
Rechtschreibtraining, PV
e-Mail: barbara.mueller@brg14.at
fotoMag.a MÜLLAUER Teresa
Fächer: E, BSPM
e-Mail: teresa.muellauer@brg14.at
fotoDr.in Mag.a BA NEUMANN Susanne
Fächer: PH, M
Kustodiat: PH
VWA-Team
e-Mail: susanne.neumann@brg14.at
fotoOLBRICH Marc
Fächer: M, PH
e-Mail: marc.olbrich@brg14.at
fotoBM OLIVERAS Anthony
Fächer: Native Teacher
e-Mail: anthony.oliveras@brg14.at
fotoMag. OPPEL Martin
Fächer: L, GSK
Kustodiat: L
e-Mail: martin.oppel@brg14.at
fotoMag.a ORTH Angela
Fächer: M, L
e-Mail: angela.orth@brg14.at
fotoMag.a PARTILLA Martina
Fächer: D, F
Kustodiat: D
Schultheater, VWA-Team
e-Mail: martina.partilla@brg14.at
fotoMag.a PAUL Daphne
Fächer: E, I
Kustodiat: E
e-Mail: daphne.paul@brg14.at
fotoMag.a PAULHART Elisabeth
Fächer: E, F
Peer-Coach, SQA
e-Mail: elisabeth.paulhart@brg14.at
fotoMag.a PIFEAS Danae
Fach: D
e-Mail: danae.pifeas@brg14.at
fotoMag.a PILL Silvia
Fächer: M, GZ, F
Kustodiat: M, F
Känguru
e-Mail: silvia.pill@brg14.at
fotoMag. PLANK Wolfgang
Fächer: PH
Kustodiat: PH
e-Mail: wolfgang.plank@brg14.at
fotoMag.a POLLACH Judit
Fach: I, I-Olympiade
e-Mail: judit.pollach@brg14.at
fotoMMag.a POLZER Barbara
Fächer: GSK, BSPM
Kustodiat: BSP
SQA
e-Mail: barbara.polzer@brg14.at
fotoMag. PULKER Thomas
Fächer: M, GZ, ME
Kustodiat: ME
Chor "Via Lentia"
e-Mail: thomas.pulker@brg14.at
fotoMag. RAIDL Stephan
Fächer: GSK, PUP
e-Mail: stephan.raidl@brg14.at
fotoMag.a RASSI Barbara
Fächer: E, GSK
Kustodiat: GSK/PB
VWA-Team
e-Mail: barbara.rassi@brg14.at
fotoMag.a RECBER Zeynep
Karenz
e-Mail: zeynep.recber@brg14.at
fotoMag. REICH Heribert
Fächer: PUP, RK
Kustodiat: Audiovisuelle Medien, PUP
Landeskoordinator der Philosophie-Olympiade
e-Mail: heribert.reich@brg14.at
fotoMTh REICHL Angelika
Fächer: EV
e-Mail: angelika.reichl@brg14.at
fotoMag. ROSENTHALER Wolfgang
Fächer: ME
e-Mail: wolfgang.rosenthaler@brg14.at
fotoMag.a RUIS Iris
Fächer: S, F
e-Mail: iris.ruis@brg14.at
fotoMag.a SABRANSKY Barbara
Fächer: M, BSPM
Kustodiat: BSP
e-Mail: barbara.sabransky@brg14.at
fotoMag.a SCHAICH-GRAF Gisela BA
Fächer: D, PUP
e-Mail: gisela.schaich-graf@brg14.at
fotoMag.a SCHMAUS Brigitte
Fächer: ME
e-Mail: brigitte.schmaus@brg14.at
fotoMag.a SCHMID Alexandra
Fächer: BIUK, PH
Schulbuchaktion, VWA-Team
e-Mail: alexandra.schmid@brg14.at
fotoMag. SCHNEIDERBAUER Markus
Fächer: D
e-Mail: markus.schneiderbauer@brg14.at
fotoMag. SCHRÖTER Werner
BSBK, WET
e-Mail: werner.schroeter@brg14.at
fotoMag.a SMETSCHKA Henriette
Fächer: D, F
Administration, Stellvertretung Direktion, ZIS-Kontaktperson, VWA-DB
e-Mail: henriette.smetschka@brg14.at
fotoMag.a STIEPANI Michaela
Fächer: E, GSK
e-Mail: michaela.stiepani@brg14.at
fotoBA STURGEON Jeffrey
Fächer: Native Teacher
e-Mail: jeffrey.sturgeon@brg14.at
fotoMag.a SUTTNER-ERB Andrea
Karenz
fotoMag. TALLIAN Andreas
Fächer: D, GSK
Lesetrainer, SGA, Stundenplan
e-Mail: andreas.tallian@brg14.at
fotoMag.a ULLRICH Gabriele
Fächer: INF
Kustodiat: EDV
e-Mail: gabriele.ullrich@brg14.at
fotoMag.a WÄCHTER-RAULIC Jessica
Fach: E
e-Mail: jessica.raulic@brg14.at
fotoOStR. Mag.a WENK Susanne
Fächer: M, GZ, PH, CH
Peer-Coach, Gewerkschaft
e-Mail: susanne.wenk@brg14.at
fotoMag.a WENZL Astrid
Fächer: BIUK, PH
Schulbuchaktion
e-Mail: astrid.wenzl@brg14.at
fotoMag. WICHTL Christoph
Fächer: INF
Kustodiat: EDV
Bibliothekar, Homepage, Microsoft Office 365, Moodle, SGA, VWA-DB
e-Mail: christoph.wichtl@brg14.at
fotoMag. WIDMER Wolfgang
Fächer: E, GWK
Koordination English Assistants
e-Mail: wolfgang.widmer@brg14.at
fotoMag.a WIESINGER Katharina
Fächer: F, M
e-Mail: katharina.wiesinger@brg14.at
fotoMag.a WINKLER Birgit
Fächer: E, BSPM
Gewerkschaft, BSP-Stundenplan, Koordination Überbrückung
e-Mail: birgit.winkler@brg14.at
fotoMMag.a WINTER Ursula
Fächer: BE, WET
Kustodiat: Werken
e-Mail: ursula.winter@brg14.at
fotoMag. WIRTL Wolfgang
Fächer: GSK, BSPK, Theorien des Sports
Erste Hilfe, Sportinstruktor/-innen-Ausbildung
e-Mail: wolfgang.wirtl@brg14.at
fotoDI WURMTHALER Julia
Fächer: PH, WET
ÖBB-Schulcard
e-Mail: julia.wurmthaler@brg14.at
fotoMag.a ZEISER Birgit
Fächer: F, I
Kustodiat: I
e-Mail: birgit.zeiser@brg14.at
fotoMag.a ZETHOFER Martina
Fächer: WET, WEX
Jugend Rot Kreuz Referentin
e-Mail: martina.zethofer@brg14.at